Sedan den 1 april 2009 är det obligatoriskt att göra Riskutbildning del 1 (Riskettan) som omfattar risker med alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Vi erbjuder Risk 1an varannan måndag mellan 14:00-17:30.

Priset för kursen är 550 kr .

  • Du måste aktivt delta i utbildningen för att bli godkänd
  • Tag med giltig legitimation
  • Avbokning/ändring av kursen skall göras senast 3 arbetsdagar innan kurstillfället
  • OBS! Uteblir du från kurs debiteras hela beloppet!

Boka tid här!

OBS! Du som har Guldpaket, måste kontakta oss för att boka tid!

DDD