Pris för körlektioner

1 st lektion á 40 min 840:-
6-paket körlektioner 4 890:-
10-paket körlektioner 8 000:-
Hyra av fordon vid körprov 2 100:-
Hyra av fordon vid privat körprov 2 600:-
Hyra av fordon vid funktionsprov 1 295:-
Hyra av fordon vid privat funktionsprov 1 775:-

Intensivkurs

15 st körlektionerá 40 min + Teoripaket + Funktionslektioner (785:-/lek. Teori: 2400:-) 14 175:-

Startpaket

11 st körlektioner á 40 min + Teoripaket + Funktionslektioner (795:-/lek. Teori: 2 500:-) 11 245:-

Endast teoripaket

Obegränsade kvällskurser och pärmar för B-behörighet + material + funktionslektioner +obegränsade datatester 2 600:-

Obegränsade funktionslektioner (kvällstid)

 

800:-
Tungboken 500:-
LASTBIL